บทเรียน

เรียนภาษาจีนวันแรก

คำศัพท์ตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท

คำศัพท์บทที่ 1 -- 偶遇
ชมวิดีโอบทที่ 1--偶遇
第一集 :偶遇(ǒu yù) บังเอิญพบกัน -- Part 1
第一集 :偶遇(ǒu yù) บังเอิญพบกัน -- Part 2
เก็บตกจากบทที่ 1

คำศัพท์บทที่ 2 :一次聚会
第二集:一次聚会 (Part 1)
第二集:一次聚会 (Part 2)
第二集:一次聚会 (Part 3)
เก็บตกจากบทที่ 2

คำศัพท์บทที่ 3 : 初次接触
第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 1)
第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 2)
第三集:初次接触 (chū cì jiē chù) พบกันครั้งแรก (Part 3)
เก็บตกจากบทที่ 3

คำศัพท์บทที่ 4 -- 订货洽谈
第四集:订货洽谈 – เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 1)
第四集:订货洽谈 --- เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 2)
第四集:订货洽谈 --- เจรจาเรื่องการสั่งสินค้า (Part 3)
เก็บตกจากบทที่ 4
คำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทที่ 4

คำศัพท์บทที่ 5 -- 看样 ชมตัวอย่างสินค้า
第五集:看样--ชมตัวอย่างสินค้า (Part 1)
第五集:看样--ชมตัวอย่างสินค้า (Part 2)
เก็บตกจากบทที่ 5


คำศัพท์บทที่ 6 -- 合同磋商 เจรจาเรื่องสัญญา
第六集:合同磋商--เจรจาเรื่องสัญญา (Part 1)
第六集:合同磋商--เจรจาเรื่องสัญญา (Part 2)
เก็บตกบทที่ 6


คำศัพท์บทที่ 7 -- 装运

第七集:装运 -- บรรทุกสินค้าและลำเลียง